Bureau Visie

 

Visie

Ontwerpen vanuit pure vakmanschap, passie en expertise. Rationeel en informatief waar het moet, intuïtief en eigenwijs waar het kan, maar altijd gericht op relevantie en resultaat. Daarbij heeft 2D3D Design duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Duurzaam in proces, productie, maar ook in de oplossing. Het bureau heeft meer dan 30 jaar ervaring en is gevestigd in Den Haag.

Identity, Experience & Interaction

Een breed scala aan uitdagingen nodigt uit tot een flexibele aanpak. Daarbij staan drie speerpunten centraal. Identity, Experience & Interaction zijn in onze aanpak onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is ons DNA. Zowel gedurende het ontwerpproces als in het resultaat. Deze geïntegreerde aanpak richt zich zo op de belangrijkste elementen waar het bij communication design naar onze overtuiging om gaat. Deze kernbegrippen geven betekenis, creëren waarde en roepen emoties op.

Identity, omdat elk gezicht en elke uiting gekoppeld is aan de gewenste identiteit en deze moet overbrengen en uitstralen. Experience, omdat beleving het juiste gevoel moet geven en werkt als een stimulans. Bovendien onthouden wij mensen alles beter wanneer we beleven. De beleving maakt het geheugen. En Interaction, omdat elke communicatie-uiting het gesprek aangaat, digitaal en analoog. In hoge mate streven we in communication design naar tweerichtingsverkeer, zenden en ontvangen. Natuurlijk met dank aan en mede mogelijk gemaakt door geavanceerde digitale oplossingen. Daarnaast gaat interaction ook over de relatie die wij met onze opdrachtgever aangaan, het proces naar het ultieme resultaat.

Lid BNO

2D3D Design is lid van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers).
Deze organisatie is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. Het lidmaatschap staat garant voor kwaliteit en houdt een waarborg in dat BNO-leden voldoen aan de door de vereniging gestelde normen inzake een professionele vakuitoefening.
Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van de BNO van toepassing.

Daarnaast is 2D3D Design lid van de VBN (Vereniging Bewegwijzering Nederland) en is ons bureau tevens aangesloten bij de SEGD (Society for Environmental Graphic Design).

Expertises

Corporate & Campaign identity

2D3D Design is gespecialiseerd in corporate identity programma's en ervaren in het selecteren en vormgeven van uiteenlopende media. Ook ontwikkelt en realiseert 2D3D Design projectstijlen en campagnes.

Exhibitions & Public space

Of het nu gaat om stands in een beursomgeving, een informatie- centrum bij grote infrastructurele werken of een paviljoen op een wereldtentoonstelling, voorop staat dat de opgave vertaald wordt in een coherent beeld dat past in de vraag en de omgeving. 2D3D Design heeft door aanwezige kennis en ervaring de mogelijkheid verschillende expertises te integreren, wat voor exhibitions en public space vaak leidend is in het gewenste resultaat.

Infographics & Illustrations

In een goede infographic is niet alleen de esthetiek op niveau maar ook de kwaliteit van het informatiegehalte. 2D3D Design heeft specialisten in huis die deze informatie, data en kennis snel en helder kunnen omzetten in grafische beelden zoals modellen, tekens, kaarten, illustraties en 3D-tekeningen.

Interaction & Motion design

Waar men vroeger uitging van een relatief statisch concept gaat de huidige interaction designer bij 2D3D Design uit van dynamische concepten die op verschillende momenten en op verschillende devices een uniek uiterlijk vertonen.

Wayfinding

De samenhang in vormgeving van alle bewegwijzeringsmiddelen bepaalt in hoge mate het succes van de bewegwijzering. Het geheel moet goed passen in de architectonische opvatting, de organisatorische indeling van een gebouw, complex of gebied en bij de functies en het gebruik hiervan.