Bureau Expertises

 

Door de toenemende grootte, complexiteit en het multidisciplinaire karakter van uiteenlopende opdrachten heeft 2D3D Design specialisten op meerdere gebieden van communication design. Onze expertises zijn met name gericht op onderstaande gebieden. Voor elk project wordt een projectteam samengesteld met ontwerpers met relevante expertises.

Corporate & Campaign identity

2D3D Design is gespecialiseerd in corporate identity programma's en ervaren in het selecteren en vormgeven van uiteenlopende media. Zo maken wij het gezicht van een organisatie op een unieke wijze zichtbaar in een visuele corporate identiteit en desgewenst ook in een nieuwe naam. Ook ontwikkelt en realiseert 2D3D Design campagnes die een oplossing bieden voor meer korte termijn doelstellingen. Interactie met de opdrachtgever staat centraal. Zo worden door middel van brainstormsessies samen met de opdrachtgever kernbegrippen en uitgangspunten geformuleerd. Voor deze sessies heeft 2D3D Design haar eigen unieke werkmethode ontwikkeld. Vervolgens geeft 2D3D Design richting aan - en adviseert in de mogelijkheden van de positionering in de markt en de merkstrategie.

Voorbeelden van oplossingen
 • Brainstormsessies
 • Campagnes
 • Catalogi
 • Huisstijlen
 • Naamgeving
 • Projectstijlen
 • Publicaties
Exhibitions & Public space

Of het nu gaat om stands in een beursomgeving, een informatiecentrum bij grote infrastructurele werken of een paviljoen op een wereldtentoonstelling, voorop staat dat de opgave vertaald wordt in een coherent beeld dat past in de vraag en de omgeving. Bij Exhibitions en Public Space gaat het om communication design in relatie tot de ruimte. Doelstellingen van de opdrachtgever worden hier vertaald in ideeën en concepten voor bezoekers en gebruikers. 2D3D Design heeft door aanwezige kennis en ervaring de mogelijkheid verschillende expertises te integreren, wat voor exhibitions en public space vaak leidend is in het gewenste resultaat. Naast conceptontwikkeling, ontwerp en directievoering zijn bezoekersmanagement, programmering en exploitatie speerpunten in de ontwikkeling en realisatie van informatievoorzieningen in de publieke ruimte.

Voorbeelden van oplossingen
 • Beursstands
 • Concepten
 • Gebiedscommunicatie
 • Interieur ontwerp
 • Projectstijlen
Infographics & Illustrations

“Een beeld vertelt meer dan 1000 woorden” Een veelgehoorde uitspraak maar zeer zeker van toepassing bij zorgvuldig en inventief ontworpen infographics. In een goede infographic is niet alleen de esthetiek op niveau maar ook de kwaliteit van het informatiegehalte. 2D3D Design heeft specialisten in huis die deze informatie, data en kennis snel en helder kunnen omzetten in grafische beelden zoals modellen, tekens, kaarten, illustraties en 3D-tekeningen. Vooral voor het inzichtelijk in beeld brengen van procesgangen is de infographic een probaat middel. Het ontwerpen van infographics is een expertise die 2D3D Design in de loop der jaren heeft opgebouwd en verfijnd naar aanleiding van vragen en wensen van opdrachtgevers om complexe informatie en vergelijkingen in bijvoorbeeld onderzoeken in heldere en begrijpelijke beelden om te zetten en daarmee de rapportage inzichtelijker te maken.

Voorbeelden van oplossingen
 • Grafieken & tabellen
 • Kaarten
 • Procesoverzichten
Interaction & Motion design

Interaction Design

Binnen 2D3D Design heeft de expertise Interaction Design een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Waar men vroeger uitging van een relatief statisch concept gaat de huidige interaction designer bij 2D3D Design uit van ‘fluid concepts” die op verschillende momenten en op verschillende devices een unieke uitstraling geven. Deze concepten sluiten nauw aan bij de informatiebehoefte van de eindgebruiker en de technische specificaties van de device die deze eindgebruiker gebruikt.

Voorbeelden van oplossingen
 • Applicaties
 • Apps
 • Avatars
 • Digitale publicaties
 • Games
 • Intranet
 • Websites

Motion Design

Animaties bij de opstart van de computer, logo's in beweging en geanimeerde infographic's, narrowcasting bij het benzinestation; Motion Design is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Simpel gezegd is Motion Design grafische vormgeving in een actieve filmische vorm, krachtig en direct in zijn communicatie en daardoor zeer toegankelijk.  De ontwerpers bij 2D3D Design zijn mede door de invloed van technische ontwikkelingen, de expertise Motion Design met een steeds interactiever karakter gaan invullen. Daarnaast wordt Motion Design ingezet als middel om de navigatie binnen applicaties en websites op functionele wijze te verduidelijken.

Voorbeelden van oplossingen
 • Animaties
 • Documentaires
 • Films
 • Instructiefilm en animaties
 • Interviews
 • Leaders
Wayfinding

2D3D Design is geen voorstander van veel bordjes. De kunst van een optimale bewegwijzering is dat er een goede balans bestaat tussen enerzijds ‘de toegankelijkheid en opname mogelijkheid van informatie’ en anderzijds ‘de optimale fit binnen de uitgangspunten van de architectuur’. De mens in relatie tot het gebouw of het terrein. Naast statische informatie, op borden, wanden, plafonds, is er veelal ook behoefte aan dynamische informatie die bijvoorbeeld gegenereerd wordt door digitale middelen en getoond wordt op monitoren, lichtkranten e.d.

De samenhang in vormgeving van alle bewegwijzeringsmiddelen bepaalt in hoge mate het succes van de bewegwijzering. Het geheel moet goed passen in de architectonische opvatting, de organisatorische indeling van een gebouw, complex of gebied en — niet in de laatste plaats — bij de functies en het gebruik hiervan. Ten slotte gaat het om de gebruikers en dan met name om de specifieke informatieoverdracht van de bewegwijzering of wayfinding. Medewerkers, bezoekers en leveranciers vragen om een specifieke benadering.

Voorbeelden van oplossingen
 • Advies bestekontwikkeling
 • Bewegwijzering
 • Kaarten
 • Narrowcasting campagnes
 • Signing
 

Contact

Adres Caballerofabriek
Saturnusstraat 60, unit 30
2516 AH Den Haag
Telefoon +31 (0)70 362 41 41
Fax +31 (0)70 365 54 81
E-mail Jessica van Peer
KvK 27095962

Laatste nieuws

2D3D Design | Nieuws juli 2014

2D3D Design gaat verhuizen!


Lees meer

Nieuw werk