Huisstijl de Bastei

In juni 2014 zijn het Natuurmuseum Nijmegen en museum De Stratemakers-toren gefuseerd tot Stichting de Bastei, centrum voor natuur en cultuur-historie. Eind 2016 zal de Bastei zijn deuren openen op de locatie van museum De Stratemakerstoren waarin ook Staatsbosbeheer en het IVN Rijk van Nijmegen aansluiten als deelnemer.

Het robuuste logo van de Bastei vormt samen met de elementen; die verwijzen naar de historie van de Stratemakerstoren, de rivier en de natuur, de huisstijl.

Naast het ontwikkelen van de huisstijl is 2D3D Design ook betrokken bij de totale inrichting van het nieuwe centrum.